Společnost | Vzdělání

Vedenie účtovníctva a doloženie účtovnej závierky v ČR - časť 2

Hodnocení

Ak by sme robili inventúru a vedenie účtovníctva od mesiaca septembra, potom je potrebné preukázať stav hmotného majetku ku koncu dátumu súvahy (31. 12.) stavy PIT opravené o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončenia fyzickej inventúry do 31. 12.

Vedenie účtovníctva a doloženie účtovnej závierky v ČR - časť 2
Vedenie účtovníctva a doloženie účtovnej závierky v ČR - časť 2

Ak by sme robili inventúru a vedenie účtovníctva od mesiaca septembra, potom je potrebné preukázať stav hmotného majetku ku koncu dátumu súvahy (31. 12.) stavy PIT opravené o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončenia fyzickej inventúry do 31. 12. V prípade januárovej inventúry by sme museli pripočítať úbytky a odčítať prírastky od 1. 1. do okamihu ukončenia fyzickej inventúry. Čítajte tiež: Vysvetľujeme prenesenia daňovej povinnosti u DPH v príkladoch.Pri riadnom vykonanie inventúry v súlade s postupmi uvedenými v § 29 a § 30 je možné zistiť inventarizačné rozdiely, ktoré musia byť vyúčtované do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku a záväzkov, tzn. rozdiely zistené inventúrou k 31. 12.2011 musia byť vyúčtované do roku 2011. Rozoznávame nasledujúce rozdiely:

Manko je charakterizované ako rozdiel (majetku a záväzkov), kedy jeho skutočný stav je nižší ako stav vykázaný v účtovníctve. Môže byť spôsobené technologickými postupmi alebo zavinením zodpovedného pracovníka, ktorý musí spôsobenú škodu uhradiť podľa platných zákonných predpisov.

Schodok je rozdiel peňažných hotovostí a cenín, kedy je ich skutočný stav nižší ako stav vykázaný pre podvojné účtovníctvo. Je vždy predpísaný k úhrade zodpovedným pracovníkom v súlade s platnými zákonnými predpismi. Prebytok predstavuje rozdiel, keď skutočný stav (majetku a záväzkov) je vyšší ako stav vykázaný v účtovníctve.

Hlavná kniha k 31. 12. zahŕňa účty účtovej triedy 0-7, a to ako majetok zahŕňa hmotný a nehmotný majetok, zásoby, peňažné prostriedky a pohľadávky, tak aj záväzky. Pri inventarizácii jednotlivých účtových tried budeme postupovať nasledovne:

Zdroj: Popey.eblog.cz

Nepřehlédněte

Rezort obrany daroval Červenému krížu nevyužité…

Rezort obrany daroval Červenému krížu nevyužité prikrývky

7.1. | 02:43 Webnoviny.sk

Organizácia ich chce využívať napríklad po povodniach.

Soud už ví, proč zrušit volby. Šuškají si to pražští…

Soud už ví, proč zrušit volby. Šuškají si to pražští politici | Praha politi

7.1. | 02:43 Parlamentnilisty.cz

Obavy ze zrušení voleb dostávají konkrétní podobu. V…

Kužma: Sociálne dávky by si mali ľudia v hmotnej núdzi…

Kužma: Sociálne dávky by si mali ľudia v hmotnej núdzi odpracovať

7.1. | 02:43 Korzar.sme.sk

Rómsku otázku považuje poslanec Štefan Kužma (SDKÚ) za…

Proč cesta zpět není možná?

Proč cesta zpět není možná?

19.11. | 09:35 Eos650.blogspot.cz

Pokud vznikne chyba, není možné se vrátit zpět, a tu chybu…


Komentáře

  • Tento článek ještě nikdo neokomentoval. Buď první!
  • Anonym

Oblíbenost